1. <pre id="epjau"><label id="epjau"></label></pre>
  <big id="epjau"><ruby id="epjau"></ruby></big>
  1. <pre id="epjau"></pre>

   <p id="epjau"></p>
   CN
   CN EN
   樂(lè )凱醫療科技有限公司

   售前:醫療產(chǎn)品(干式片及打印設備)

   • 全國
    • 劉凱強

    • 產(chǎn)品經(jīng)理

    • 15930747723

   • 東北
    • 劉凱強

    • 區域經(jīng)理

    • 15930747723

   • 云貴
    • 徐 晟

    • 區域經(jīng)理

    • 18233318808

   • 京津冀蒙晉
    • 孫曉冬

    • 區域經(jīng)理

    • 13933280551

   • 寧鄂浙滬
    • 劉劍峰

    • 區域經(jīng)理

    • 13722253601

   • 川渝藏
    • 蘇城浩

    • 區域經(jīng)理

    • 18833211179

   • 湘贛閩
    • 陳明鋒

    • 區域經(jīng)理

    • 15933988216

   • 皖蘇
    • 馮 亮

    • 區域經(jīng)理

    • 15130435302

   • 粵桂瓊
    • 霍亞帥

    • 區域經(jīng)理

    • 15227236556

   • 陜甘青新
    • 吳衛方

    • 區域經(jīng)理

    • 13731660088

   • 魯豫
    • 胡繼慈

    • 區域經(jīng)理

    • 13832281220

   售后:服務(wù)團隊

   • 售后西北區
    • 范建勛

    • 經(jīng)理/總工

    • 18132705918

   • 售后自助相關(guān)
    • 鐘 華

    • 副經(jīng)理

    • 18680830429

   • 售后華中華南區
    • 孫巖峰

    • 副經(jīng)理/總工

    • 15176262036

   • 售后東北區
    • 周方圓

    • 總工

    • 17303121376

   • 售后華東區
    • 史洋洋

    • 總工

    • 15231295191

   • 售后華北區
    • 王志彬

    • 總工

    • 13513320836

   • 售后西南區
    • 胡 金

    • 總工

    • 13206123567

   樂(lè )凱醫療科技有限公司

   售前:醫療產(chǎn)品(干式片及打印設備)

   • 全國
    • 劉凱強

    • 產(chǎn)品經(jīng)理

    • 15930747723

   • 東北
    • 劉凱強

    • 區域經(jīng)理

    • 15930747723

   • 云貴
    • 徐 晟

    • 區域經(jīng)理

    • 18233318808

   • 京津冀蒙晉
    • 孫曉冬

    • 區域經(jīng)理

    • 13933280551

   • 寧鄂浙滬
    • 劉劍峰

    • 區域經(jīng)理

    • 13722253601

   • 川渝藏
    • 蘇城浩

    • 區域經(jīng)理

    • 18833211179

   • 湘贛閩
    • 陳明鋒

    • 區域經(jīng)理

    • 15933988216

   • 皖蘇
    • 馮 亮

    • 區域經(jīng)理

    • 15130435302

   • 粵桂瓊
    • 霍亞帥

    • 區域經(jīng)理

    • 15227236556

   • 陜甘青新
    • 吳衛方

    • 區域經(jīng)理

    • 13731660088

   • 魯豫
    • 胡繼慈

    • 區域經(jīng)理

    • 13832281220

   樂(lè )凱醫療科技有限公司

   售前:醫療產(chǎn)品(干式片及打印設備)

   • 全國
    • 劉凱強

    • 產(chǎn)品經(jīng)理

    • 15930747723

   • 東北
    • 劉凱強

    • 區域經(jīng)理

    • 15930747723

   • 云貴
    • 徐 晟

    • 區域經(jīng)理

    • 18233318808

   • 京津冀蒙晉
    • 孫曉冬

    • 區域經(jīng)理

    • 13933280551

   • 寧鄂浙滬
    • 劉劍峰

    • 區域經(jīng)理

    • 13722253601

   • 川渝藏
    • 蘇城浩

    • 區域經(jīng)理

    • 18833211179

   • 湘贛閩
    • 陳明鋒

    • 區域經(jīng)理

    • 15933988216

   • 皖蘇
    • 馮 亮

    • 區域經(jīng)理

    • 15130435302

   • 粵桂瓊
    • 霍亞帥

    • 區域經(jīng)理

    • 15227236556

   • 陜甘青新
    • 吳衛方

    • 區域經(jīng)理

    • 13731660088

   • 魯豫
    • 胡繼慈

    • 區域經(jīng)理

    • 13832281220

   樂(lè )凱醫療科技有限公司

   售前:醫療產(chǎn)品(干式片及打印設備)

   • 全國
    • 劉凱強

    • 產(chǎn)品經(jīng)理

    • 15930747723

   • 東北
    • 劉凱強

    • 區域經(jīng)理

    • 15930747723

   • 云貴
    • 徐 晟

    • 區域經(jīng)理

    • 18233318808

   • 京津冀蒙晉
    • 孫曉冬

    • 區域經(jīng)理

    • 13933280551

   • 寧鄂浙滬
    • 劉劍峰

    • 區域經(jīng)理

    • 13722253601

   • 川渝藏
    • 蘇城浩

    • 區域經(jīng)理

    • 18833211179

   • 湘贛閩
    • 陳明鋒

    • 區域經(jīng)理

    • 15933988216

   • 皖蘇
    • 馮 亮

    • 區域經(jīng)理

    • 15130435302

   • 粵桂瓊
    • 霍亞帥

    • 區域經(jīng)理

    • 15227236556

   • 陜甘青新
    • 吳衛方

    • 區域經(jīng)理

    • 13731660088

   • 魯豫
    • 胡繼慈

    • 區域經(jīng)理

    • 13832281220

   醫用熱敏膠片

   以藍色聚酯片基為支持體,雙面涂布,其中一面涂布背層,另一面涂布熱敏成像層和熱敏保護層。適用于CR、DR、CT、MRI等醫學(xué)數字影像的硬拷貝輸出,可以真實(shí)再現各類(lèi)醫療影像。產(chǎn)品可以直接用于市場(chǎng)上干式成像設備。將整盒膠片從包裝箱中取出,去掉外包裝膜,背層面向上豁口向后裝入成像設備片槽中,即可使用。

   WeChat_20220804181539.mp4
   dD.jpg
   醫用熱敏膠片1.jpg
   樂(lè )凱醫療科技有限公司

   售前:醫療產(chǎn)品(干式片及打印設備)

   • 全國
    • 劉凱強

    • 產(chǎn)品經(jīng)理

    • 15930747723

   • 東北
    • 劉凱強

    • 區域經(jīng)理

    • 15930747723

   • 云貴
    • 徐 晟

    • 區域經(jīng)理

    • 18233318808

   • 京津冀蒙晉
    • 孫曉冬

    • 區域經(jīng)理

    • 13933280551

   • 寧鄂浙滬
    • 劉劍峰

    • 區域經(jīng)理

    • 13722253601

   • 川渝藏
    • 蘇城浩

    • 區域經(jīng)理

    • 18833211179

   • 湘贛閩
    • 陳明鋒

    • 區域經(jīng)理

    • 15933988216

   • 皖蘇
    • 馮 亮

    • 區域經(jīng)理

    • 15130435302

   • 粵桂瓊
    • 霍亞帥

    • 區域經(jīng)理

    • 15227236556

   • 陜甘青新
    • 吳衛方

    • 區域經(jīng)理

    • 13731660088

   • 魯豫
    • 胡繼慈

    • 區域經(jīng)理

    • 13832281220

   樂(lè )凱醫療科技有限公司

   售前:醫療產(chǎn)品(干式片及打印設備)

   • 全國
    • 劉凱強

    • 產(chǎn)品經(jīng)理

    • 15930747723

   • 東北
    • 劉凱強

    • 區域經(jīng)理

    • 15930747723

   • 云貴
    • 徐 晟

    • 區域經(jīng)理

    • 18233318808

   • 京津冀蒙晉
    • 孫曉冬

    • 區域經(jīng)理

    • 13933280551

   • 寧鄂浙滬
    • 劉劍峰

    • 區域經(jīng)理

    • 13722253601

   • 川渝藏
    • 蘇城浩

    • 區域經(jīng)理

    • 18833211179

   • 湘贛閩
    • 陳明鋒

    • 區域經(jīng)理

    • 15933988216

   • 皖蘇
    • 馮 亮

    • 區域經(jīng)理

    • 15130435302

   • 粵桂瓊
    • 霍亞帥

    • 區域經(jīng)理

    • 15227236556

   • 陜甘青新
    • 吳衛方

    • 區域經(jīng)理

    • 13731660088

   • 魯豫
    • 胡繼慈

    • 區域經(jīng)理

    • 13832281220

   醫用視頻影像片

   樂(lè )凱生產(chǎn)的視頻影像片產(chǎn)品是一種可作為超聲、內窺鏡顯微分析、工作站、凝膠成像系統、顯微分析等圖像輸出的專(zhuān)用耗材,還可以作為超高清圖像的打印耗材。 HD型視頻影像片是高密度型號的打印耗材。 HG型視頻影像片是高光澤型號的打印耗材。

   醫用視頻影像片.jpg
   醫用熱敏膠片.jpg
   醫療影像設備.jpg
   樂(lè )凱醫療科技有限公司

   視頻影像片

   • 全國
    • 嚴濤

    • 區域經(jīng)理

    • 15232931007

   產(chǎn)品咨詢(xún)

   *
   *

   Copyright - 中國樂(lè )凱集團有限公司 All Rights Reserved  冀ICP備13013815號

   亚洲三级在线观看,图片区小说欧洲区,亚洲欧洲国产成人精品,国产yw855.c免费视频
   1. <pre id="epjau"><label id="epjau"></label></pre>
    <big id="epjau"><ruby id="epjau"></ruby></big>
    1. <pre id="epjau"></pre>

     <p id="epjau"></p>